Combinatie van unieke elementen op de markt

 • 1

  Bescherming

  Verzekering en resultaatsverplichting

  Verzekering

  • Wij dekken uw fiscaal voordeel met een gratis verzekering
  • De dekking betreft 100% van uw fiscaal voordeel, inclusief ons vergoedingsniveau van Beside Tax Shelter en Beside Productions, gepreciseerd in onze ruling*

  Contractuele verbintenissen

  Het verkrijgen van het definitieve fiscale attest** aan 100% is de natuurlijke en laatste stap van een Tax Shelter-belegging. Daarom verbinden wij ons, dankzij de voorzichtige aanpak die wij hanteren, onherroepelijk tot het verkrijgen van het Tax Shelter-attest aan 100% (resultaatsverbintenis) bovenop de volledige dekking van uw financieel rendement.

 • 2

  Voorzichtige aanpak

  Bij 100% van de gecontroleerde projecten fiscaal attest voor 100% verkregen

  Beside Productions

  Beside Tax Shelter wordt bij haar activiteiten ondersteund door haar zusterbedrijf Beside Productions. Aangezien de naleving van de Tax Shelter-productiekosten onder de verantwoordelijkheid van de producent valt, hebben wij ervoor gekozen deze verantwoordelijkheid op te nemen in onze structuur. Zo behouden wij een volledige controle over de bestemming en de aard van de gedane uitgaven door u het transparantieniveau te bieden dat u gerechtigd bent te eisen. Beside Productions engageert zich contractueel met Beside Tax Shelter.

 • 3

  Easy Tax Shelter

  Een begeleiding op maat

  • Contact

   Beoordelen of de Tax Shelter interessant is voor mijn onderneming.

  • Simulatie

   All-in-one rekentool beschikbaar voor het bepalen van de capaciteit, de boekingen en het optimaliseren van de voorafbetalingen aan de belastingen.

  • Handtekening

   Elektronische handtekening beschikbaar.

  • Permanente begeleiding

   Eigen contactpersoon, documenten toegankelijk via de gepersonaliseerde ruimte van de klant.

Onze verplichtingen

Het businessmodel van een Tax Shelter-tussenpersoon zoals Beside Tax Shelter berust volledig op de naleving van artikel 194ter van de wet. Daarom hebben Beside Tax Shelter en haar zusterbedrijf Beside Productions sinds hun oprichting een structuur opgebouwd die perfect transparant is met de belastingadministratie om haar ervan te verzekeren dat de manier waarop ze de wet toepast, beantwoordt aan de verwachtingen van zowel de Tax Shelter-controlecel als de klanten die haar vertrouwen.

Precies deze voorzichtige aanpak is bepalend geweest voor de constante groei die we sinds onze oprichting hebben gekend. Hij verklaart ook hoe we bij 100% van de projecten die door de cel gecontroleerd werden fiscale attesten voor de volle 100% hebben verkregen.

Boven op de combinatie van de unieke elementen die ons aanbod vormen zetten we ons elke dag opnieuw in, met tools en voortdurende verbeteringen, om de ervaring van onze klanten te optimaliseren.

Een vraag?
Contacteer ons!

Contact

Contact

Bedankt

Uw bericht is verzonden

Verder gaan

Cookies

Onze cookiepolicy informeert u over het gebruik van cookies of soortgelijke technologieën. Als u doorgaat met het surfen op deze site, accepteert u het gebruik van cookies. Meer info

Sluiten